Program

Celodenná starostlivoť

Poldenná starostlivosť

Vybranné dni

Denné tábory

Zameranie

Ako sme už v úvode spomínali, sme súkromná materská škola, ktorá funguje formou občianskeho združenia. Prihlásiť k nám môžete detičky už od 2 rokov. Príjmame aj detičky s plienkami a základnými stolovacími návykmi. U nás sa všetko potrebné naučia.

V našej škôlke máme 4 triedy, rozdelené podľa vekových kategórií. Pracujeme v malom kolektíve - v triedach sa nachádza približne 8-12 detí a o detičky sa každý deň deň stará tá istá triedna pani učiteľka.

Detičky k nám môžete prihlásiť na celodennú strostlivosť, na poldennú starostlivosť, alebo na vybrané dni v týždni. Pre našich absolventov tiež každoročne pripravujeme denné letné tábory.

V stravovacom režime našej škôlky sa snažíme presadzovať zdravé jedlá a vychádzame v ústrety detičkám s potravinovými intoleranciami. Detičky sa u nás stravujú 3x denne a to formou desiaty, obedu a olovrantu. Zdravé desiaty a olovranty im každý deň pripravuje naša teta Milka.

Vilka ponúka dennú výučbu anglického jazyka formou Jolly Phonics, na požiadanie organizujeme výučbu Španielčiny. Denne sa venujeme tiež výučbe Haineho matematiky, logopedickým cvičeniam, spievame, kreslíme a venujeme sa tematickej výučbe v rámci týždenných tém. Rodičia dostávajú každý týždeň od triednej učiteľky report, v ktorom vidíte, čím sa detičky v danom týždni zaoberali.

Naša škôlka sa tiež zaradila do programu proti šikane - POSTAV SA ZA SEBA kde sa detičky učia základom sebaobrany, prekonania strachu a dôležitosti osobných hraníc.

Maska

Triedy

Chrobáčikovia

Chrobáčikovia

Trieda pre 2-3 ročných

Ježkovia

Ježkovia

Trieda pre 3-4 ročných

Líštičky

Líštičky

Trieda pre 4-5 ročných

Sovičky

Sovičky

Trieda pre 5-6 ročných

Krúžky

Výtvarný krúžok

Výtvarný

Klavír

Klavír

Tanečný krúžok

Tanečný

Futbal

Futbal

Vedecký krúžok

Vedecký

Španielčina

Španielčina

Spevácky krúžok

Spevácky

Plavecký krúžok

Plavecký

Postav sa za seba

Postav sa za seba je program zameraný proti šikane detí. Zameriava sa na základné princípy sebaobrany, prekonávanie strachu a dôležitosti osobných hraníc. Princípy “postav sa za seba” učíme detičky v našich dvoch posledných triedach. Rozhodli sme sa ho pre deti priniesť v pútavej forme, ako divadelné predstavenie. S týmto interaktívnym predstavením navštevujeme na vyžiadanie iné materské a základné školy.

Referencie

Veľmi dobre prepracované vzdelávanie a príprava do školy, príjemné a šikovné pani učiteľky, kvalitné vybavenie škôlky, kvalitná zdravá strava, veľké množstvo rôznych záujmových krúžkov, príjemný vonkajší dvor, aktivity počas celého roka ... rodič, dieťa v škôlke od mája 2016

Ak hľadáte kvalitu, spokojnosť, najlepšie pani učiteľky a ak vám záleží na predškolskej príprave vášho dieťatka, Škôlka Vilka je tou správnou voľbou. Vrele odporúčam! Považujem túto škôlku za TOP v Bratislave v prístupe k deťom aj rodičom. rodič, dieťa v škôlke od roku 2015

Ak hľadáte kvalitu, spokojnosť, najlepšie pani učiteľky a ak vám záleží na predškolskej príprave vášho dieťatka, Škôlka Vilka je tou správnou voľbou. Vrele odporúčam! Považujem túto škôlku za TOP v Bratislave v prístupe k deťom aj rodičom. rodič, dieťa v škôlke od roku 2015

Hviezda