7:00 – 9:00

hod.

Príchod detí / Arrival

Voľné hry a hravé kútiky v triedach/Free games and game centers

7:00 – 9:00

hod.

Príchod detí / Arrival

Voľné hry a hravé kútiky v triedach/Free games and game centers

7:00 – 9:00

hod.

Príchod detí / Arrival

Voľné hry a hravé kútiky v triedach/Free games and game centers

9:00 – 9:30

hod.

Ranný kruh (Ahoj! Ako sa máš?) / Circle time (Hello! How are you? Daily routine

Navodenie atmosféry formou pesničiek, pohybu, hier a príbehov / Playful songs, games and stories Krátky motivačný rozhovor v súlade s témou týždňa / Let's talk about ... what do you think of ...

9:00 – 9:30

hod.

Ranný kruh (Ahoj! Ako sa máš?) / Circle time (Hello! How are you? Daily routine

Navodenie atmosféry formou pesničiek, pohybu, hier a príbehov / Playful songs, games and stories Krátky motivačný rozhovor v súlade s témou týždňa / Let's talk about ... what do you think of ...

9:00 – 9:30

hod.

Ranný kruh (Ahoj! Ako sa máš?) / Circle time (Hello! How are you? Daily routine

Navodenie atmosféry formou pesničiek, pohybu, hier a príbehov / Playful songs, games and stories Krátky motivačný rozhovor v súlade s témou týždňa / Let's talk about ... what do you think of ...

9:30 – 10:00

hod.

Osobná hygiena / Bathroom time

Desiata / Snack time

9:30 – 10:00

hod.

Osobná hygiena / Bathroom time

Desiata / Snack time

9:30 – 10:00

hod.

Osobná hygiena / Bathroom time

Desiata / Snack time

10:00 – 10:45

hod.

Edukačné aktivity plánované podľa ŠVP / Educational activities according to Curriculum Learning Centers

Voľné hry a hravé kútiky v triedach/Free games and game centers

10:00 – 10:45

hod.

Edukačné aktivity plánované podľa ŠVP / Educational activities according to Curriculum Learning Centers

Voľné hry a hravé kútiky v triedach/Free games and game centers

10:00 – 10:45

hod.

Edukačné aktivity plánované podľa ŠVP / Educational activities according to Curriculum Learning Centers

Voľné hry a hravé kútiky v triedach/Free games and game centers

10:45 – 11:30

hod.

Pobyt vonku / Outdoor play

10:45 – 11:30

hod.

Pobyt vonku / Outdoor play

10:45 – 11:30

hod.

Pobyt vonku / Outdoor play

11:30 – 12:00

hod.

Osobná hygiena / Bathroom time

Obed / Lunch

11:30 – 12:00

hod.

Osobná hygiena / Bathroom time

Obed / Lunch

11:30 – 12:00

hod.

Osobná hygiena / Bathroom time

Obed / Lunch

12:00 – 14:30

hod.

Rozprávka pred spánkom / Quiet reading time

Odpočinok / Rest time

12:00 – 14:30

hod.

Rozprávka pred spánkom / Quiet reading time

Odpočinok / Rest time

12:00 – 14:30

hod.

Rozprávka pred spánkom / Quiet reading time

Odpočinok / Rest time

15:00 – 17:30

hod.

Hry a hravé činnosti detí / Free play

Edukačné aktivity / Game and learning centers, Pobyt vonku / Outdoor play, Záujmové krúžky podľa výberu / Interests of Choice

15:00 – 17:30

hod.

Hry a hravé činnosti detí / Free play

Edukačné aktivity / Game and learning centers, Pobyt vonku / Outdoor play, Záujmové krúžky podľa výberu / Interests of Choice

15:00 – 17:30

hod.

Hry a hravé činnosti detí / Free play

Edukačné aktivity / Game and learning centers, Pobyt vonku / Outdoor play, Záujmové krúžky podľa výberu / Interests of Choice