Anglicko-španielská škôlka


Škôlka Vilka je predškolské zariadenie zamerané na všestranný rozvoj detí tvorivými formami. Mladý a dynamický personál s dlhoročnou praxou, VŠ vzdelaním v odbore a špecializáciou na výtvarnú, hudobnú alebo jazykovú výchovu je zárukou rôznorodých aktivít pre detičky.


Hlavný dôraz sa kladie na výuku anglického jazyka, v prípade záujmu rodiča sa pridáva aj španielsky jazyk. Využívame metodiku Jolly Phonics a úzko spolupracujeme s Jolly Phonics centrom v Pezinku.


Rovnako však dbáme aj na predškolskú prípravu v slovenčine. Pracujeme na základe Výchovno-Vzdelávacieho plánu ISCED 0, ktorý si adekvátne prispôsobujeme pre potreby škôlky.


Vedenie škôlky momentálne pracuje na rozširovaní priestorov. V najbližších mesiacoch sa plánuje aj otvorenie centra pre poobedňajšie záujmové aktivity a výučbu Jolly Phonics. Následne na september 2015 aj otvorenie Home-school centra pre detičky vo veku 1.-4. ročníka ZŠ. 


Spolupracujeme s:

Jolly Phonics Center Pezinok

Centrum Rafael

Safari Club - Centrum voľného času

Tenisový klub Love For Tennis

Škola korčuľovania Vločka

Mgr. Adriana Jarolínová - Speváčik/Fidlikanti

Miriam Králová - Mia pre deti

Usborne Publishing