Úvod


Škôlka Vilka je predškolské zariadenie zamerané na všestranný rozvoj detí tvorivými formami. Mladý a dynamický personál s praxou a VŠ vzdelaním v odbore a špecializáciou na výtvarnú, hudobnú alebo jazykovú výchovu je zárukou rôznorodých aktivít pre detičky.


Hlavný dôraz sa kladie na výuku anglického jazyka, v prípade záujmu rodiča sa pridáva aj španielsky jazyk. Využívame metodiku Jolly Phonics a úzko spolupracujeme s Jolly Phonics centrom v Pezinku.


Rovnako však dbáme aj na predškolskú prípravu v slovenčine. Pracujeme na základe Výchovno-Vzdelávacieho plánu ISCED 0, ktorý si adekvátne prispôsobujeme pre potreby škôlky.

V oblasti športu spolupracujeme s:

Plavecká akadémia

Tenisový klub Love For Tennis

Škola korčuľovania Vločka

Go Sport 

Pilates +

Elledanse

Poníkovo

 

Rozvíjame sa v spolupráci s:

Jolly Phonics

Efektívne rodičovstvo - Martina Vagáčová

Usborne Publishing

Dently

Centrum nadania

Falck 

 

Umenie v deťoch podporujeme v spolupráci s:

dell´arte

Mgr. Adriana Jarolínová - Speváčik/Fidlikanti

Miriam Králová - Mia pre deti

Ľudkine rozprávky

Divadlo Agapé