O škôlke

Vážení  rodičia, milé deti,


Škôlka Vilka je súkromné bilingválne predškolské zariadenie určené pre deti vo veku od dvoch do šiestich rokov, zamerané na vzdelávanie a rozvoj detí tvorivými formami. Denný program je preto vytváraný tak, aby v ňom boli zastúpené všetky prvky tvorivosti - hudobnej, výtvarnej, dramatickej i pohybovej a je vedený kvalifikovaným personálom s osobným vzťahom k niektorej zložke tvorby. Pri tvorbe a realizácii výchovného programu sa držíme Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a tak garantujeme, že vaše dieťa dostane rovnaký rozsah predškolskej prípravy ako v štátnych škôlkach. Navyše vám prinášame tieto programy:

Angličtina a španielčina prirodzene

Náš team

Denný program

Papám zdravo

Zdravý drobček

Efektívne rodičovstvo

Príprava na škôlku

Napísali o nás

Spolupracujeme s...


Škôlka Vilka sa nachádza v prízemných priestoroch administratívnej budovy na Trnavskej ceste 67 (oproti Martinskému cintorínu).  Vnútorné priestory sú veľkoryso riešené, priemerná veľkosť našich učební je 40 m2. Dopoludnia a popoludní sa deti vyšantia v nádhernom vnútornom átriu so vzrastlými jedľami a funkčnou fontánou, alebo na neďalekom ihrisku na sídlisku Ostredky. Pozrite si našu fotogalériu alebo nás rovno navštívte.

Našim cieľom nie je starostlivosť o dieťa ako také, ale komplexná podpora jeho jedinečnosti.

Vytvárame miesto, kde sa deti cítia bezpečne a šťastne, v atmosfére prijatia, rešpektu a vzájomnej spolupráce.

V spolupráci s rodičmi vychovávame kreatívne deti otvorené životu.

Aj napriek väčšiemu počtu detí v škôlke veľmi úzko spolupracujeme s rodinou a máme stabilný tím.

Cez rôzne projekty a vnútorné nastavenie škôlky podporujeme deti k tolerancii a ochote pomáhať druhým, pretože nám záleží na tom, akým človekom sa stanú.

Naša starostlivosť obnáša komplex služieb počnúc vzdelávaním až po krúžkovú činnosť a logopedické cvičenia.

Dbáme na zdravú stravu a výučbu angličtiny za pomoci kvalitnej metodiky vzdelávania.


Už štyri roky odovzdávame do škôl deti so skvelým všeobecným prehľadom, ktoré po nástupe do školy nič neprekvapí.