Náš team

Z hľadiska vnútorného fungovania Škôlky Vilky za najdôležitejšiu považujeme spokojnosť učiteľov. Tá je predpokladom pozitívneho vplyvu na deti, ktoré im sú zverené a na stabilné prostredie, ktoré im takto vytvoríme. Učiteľom poskytujeme slobodu napĺňať rámcový výchovno-vzdelávací program podľa vlastných preferencií a uplatňovať vlastné tvorivé nápady vo svojich triedach. Tvorivá sebarealizácia učiteľov však nebráni štandardizovaným výstupom o priebehu dňa dieťaťa pre rodičov, ktoré sú rovnaké od učiteľa k učiteľovi.

 

Všetky naše učiteľky majú pedagogické vzdelanie, prax s prácou v zariadení pred deti predškolského veku, hovoria plynule po anglicky a sú tvorivou osobnosťou s dvomi-tromi konkrétnymi tvorivými zručnosťami. Naši učitelia sa chcú vidieť učiteľmi maličkých detí aj o desať rokov. Svoju prácu milujú a deti milujú ich.


Katka 35 r.
V škôlke Vilke pôsobím ako riaditeľka a nakoľko detičky sú mojou srdcovou záležitosťou, v mojej práci som sa našla. Vyštudovala som strednú pedagogickú školu v Bratislave, v odbore Učiteľ v materskej škole a vychovávateľ a následne som 6 rokov pracovala v reklamnej agentúre na pozícii senior manager. Ovládam angličtinu a španielčinu. Život ma na dlhšiu dobu odvial mimo Slovenska, 4 roky sme s manželom strávili v Libanone, rok v Guatemale a další rok vo Viedni. Napriek tomu však bola práca s deťmi mojím najväčším snom a v každej krajine som si našla "tie moje". Po návrate na Slovensko som v Škôlke Vilka pracovala najprv ako učiteľka, neskôr sa nám však naskytla príležitosť škôlku odkúpiť a tak sa stala doslovne mojim druhým domovom. V Guatemale sa nám narodila dcérka Isabella, ktorá sa teraz v škôlke veľmi rada hrá na moju zástupkyňu.

Majka 30 r.
Po ukončení strednej pedagogickej a sociálnej akadémie som sa venovala štúdiu angličtiny, ktoré som ukončila všeobecnou štátnou jazykovou skúškou. Zamestnala som sa v súkromnej anglickej škôlke, ktorú som neskôr aj riadila. Po materskej dovolenke som viedla kurzy angličtiny pre deti a venovala sa prekladom z anglického jazyka. Teraz pracujem v Škôlke Vilke, kde sa s láskou starám o našich predškolákov. Mojim cieľom je ukázať im, že učenie môže byť aj veľkou zábavou a podporovať ich prirodzený záujem o nové vedomosti. Škôlka mi dáva priestor na ďalšie vzdelávanie, vďaka čomu som absolvovala kurzy Jolly phonics a Efektívna výchova. Medzi moje záľuby patrí výtvarné umenie, preto vo Vilke vediem výtvarný krúžok. Deti sú pre mňa nekonečnou inšpiráciou a najcennejšou odmenou je ich šťastný úsmev.      

Dominika 30 r.  
Vyštudovala som učiteľstvo psychológie a občianskej výchove na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Po škole som absolvovala prax u skúsenej odborníčky na diagnostiku detí v detskom centre, v ktorom som sa venovala práci s ťažšie adaptovateľnými deťmi. Táto prax ma tak oslovila, že som sa rozhodla naplno venovať malým deťom. Po praxi som dva roky pracovala v súkromnej materskej škole zameranej na rozvoj hudobného nadania detí, kde som pracovala s deťmi rôznych vekových kategórií. Táto škôlka mi dala veľa, čo sa týka samostatnosti v práci, mala som kolegyne, od ktorých som sa veľa naučila a upevnila si to, čo je pre prácu s deťmi dôležité – nekonečnú trpezlivosť a radosť z úspechov detí. V škôlke Vilke pracujem od mája 2014 - som učiteľka triedy stredných detí, ktoré sa postupne snažím pripravovať na predškolskú triedu – ide hlavne o rozvoj talentov, ktoré deti v sebe majú, takisto dôležité sú v tomto veku sociálne zručnosti a schopnosť fungovať v kolektíve. Veľmi rada sa venujem napr. tvorbe, kedy si deti samé vytvárajú jednoduché hračky, z ktorých majú veľkú radosť, takisto rozvoju prednesu, jazykovej stránke, spevu, základom Jolly Phonics, rozvoju logického myslenia atď. Teším sa, keď sú deti motivované, aktivity ich bavia a samé si ich pýtajú. Absolvovala som školenie Jolly Phonics, Efektívna výchova, takisto ma zaujímajú témy Efektívneho rodičovstva, ktoré rada konzultujem s expertnou psychologičkou, Montessori prvky a pod. Moja práca mi robí radosť a je pre mňa prvoradé, aby sa deti u nás cítili ako doma – šťastné a spokojné, na mieste, kde im rozumieme. 

Linda, 22r.
Deťom sa venujem asi od vždy. Aj preto bola voľba školy jasná - Pedagogická a sociálna akadémia a potom Filozofická fakulta UK, učiteľstvo nemeckého jazyka a estetickej výchovy. Pracovala som s detičkami so sluchovým znevyhodnením a s autistami. Špecializovala som sa na montessori prístup - v rámci výmenného pobytu som bola v Nemecku v Montessori jasliach a škôlke, neskôr som učila v Monte škôlke v Bratislave a v Montessori adaptačnom programe. Mám certifikát z Arteterapie v ktorej sa ďalej vzdelávam a v pláne mám dokončiť Monte certifikáty a toto leto začínam s mojou Dafi (šteniatko Lhasa apso) s Kanisterapiou, takže dúfam že čoskoro v škôlke bude o skôlkárku viac. Popri škôlke spolupracujem na projekte Montesorri Vesmírna odysea, vediem tábory pre deti a organizujem detské oslavy. V prístupe k deťom sa snažím spájať viacero alternatív, snažím sa vnímať dieťa ako rovnocenného partnera s ktorým spoločne objavujeme a nastavujeme hranice, mám rada rešpektujuci a empatický prístup - moja top kniha je asi Rešpektovať a byť rešpektovaný. Mojím cieľom je viesť deti k tomu, aby z nich boli šťastné, spokojné a vyrovnané osobnosti. K deťom pristupujem veľmi individuálne, pozorujem ich, pomáham im nájsť vnútornú motiváciu a pripravovať aktivity a triedu tak, aby si tam každý našiel to co ho baví a rozvíja. Hovorím anglicky a nemecky.

Margarétka, ktorú všetci voláme Megi, 21r.
Už od malého diievčatka som túžila byť pani učiteľka v materskej škole a to sa mi aj splnilo. Študovala som na Strednej pedagogickej škole, medzi tým som chodila s deťmi na rôzne tábory a následne po krátkom čase štúdia na vysokej škole som si povedala, že to vyskúšam v práci. Vtedy sa mi naskytla príležitosť pracovať vo Vilke a teraz to už budú skoro dva roky, čo som tu a venujem sa našim najmenším. Deti mi dávajú neskutočne veľa lásky a mnoho vecí som sa prostredníctvom nich naučila. Je pre mňa dôležité, aby deti cítili moju lásku a pochopenie.

Zuzka, 27r.
Môj aktívny záujem o prácu s deťmi sa prejavil počas štúdia na strednej škole, kedy sompracovala v detských letných táboroch ako vedúca, animátorka. Vyštudovala som odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Škôlka Vilka mi ponúkla dobrý rozbeh a pomoc pri písaní diplomovej práce. Zostala som jej verná aj po skončení vysokej školy a mám radosť, že som už druhý rok súčasťou vilkáčskeho kolektívu, kde pôsobím ako odborný pedagogický zamestnanec – logopéd.
Vo svojej práci sasnažím neustále vzdelávať; v decembri 2015 som absolvovala workshop: "Bilingual assessment of childlexical knowledge" a v júni 2017 kurz: "Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina".
Naše
detičky sa snažím čo najlepšie pripraviť na vstup do školských lavíc hlavne čo sa týka správnej výslovnosti, jazykových a komunikačných schopností. 

 
Milina, 40r.

Mám blízko k deťom (nielen k tým mojim), k angličtine a marketingu. Som človek zodpovedný za komunikáciu škôlky s okolím na všetkých kanáloch a neskutočne ma to baví. Oficiálne pre škôlku pracujem od septembra 2017, ale so škôlkou sa kamarátime už viac ako dva roky, keď moja dcéra vyskúšala, aké to je byť po prvýkrát v detskom kolektíve. Napriek tomu, že zväčša sedím za počítačom v kancelárii, vítam možnosti ísť medzi deti a najviac ma prekvapí, keď ma nejaké dieťatko pozdraví, keď sa stretneme mimo pôdy škôlky :)


Napriek tomu, že fyzicky už nemôže byť s nami, súčasťou nášho tímu a neoddeliteľnou súčasťou škôlky navždy zostane spoluzakladateľka Janka.

Janka milovala svoju prácu a milovala naše deti. Jej mottom bolo „Deti sú dar a je krásne pracovať na mieste, kde je človek neustále obdarovaný“. Opustila nás po zákernej chorobe 17.5.2017, ale jej láskavé srdce tu bude naveky s nami. 

 

 

 

 

Katka a Bella
Majka
Dominika
Linda
Margarétka
Milina
Zuzka
Janka