Grantová podpora

V oblasti športu spolupracujeme s:

Plavecká akadémia

Tenisový klub Love For Tennis

Škola korčuľovania Vločka

Go Sport 

Pilates +

Elledanse

Poníkovo

 

 Rozvíjame sa v spolupráci s:

Jolly Phonics

Efektívne rodičovstvo - Martina Vagáčová

Usborne Publishing

Dently

Centrum nadania

Falck 

 

Umenie v deťoch podporujeme v spolupráci s:

dell´arte

Mgr. Adriana Jarolínová - Speváčik/Fidlikanti

Miriam Králová - Mia pre deti

Ľudkine rozprávky

Divadlo Agapé