Denný program

Denný program/Daily schedule

 

7:00 – 9:00 

Príchod detí/Arrival

Voľné hry a hravé kútiky v triedach/Free games and game centers

 9:00 – 9:30 

Ranný kruh (Ahoj! Ako sa máš?)/Circle time (Hello!How are you?Daily routine

Navodenie atmosféry formou pesničiek, pohybu, hier a príbehov/Playful songs, games and stories

Krátky motivačný rozhovor v súlade s témou týždňa/Let's talk about...what do you think of...

 9:30 – 10:00 

Osobná hygiena/Bathroom time

Desiata/Snack time

10:00 – 10:45 

 Edukačné aktivity plánované podľa ŠVP/Educational activities according to Curriculum Learning Centers

10:45 – 11:30 Pobyt vonku/Outdoor play

11:30 – 12:00 

Osobná hygiena/Bathroom time

Obed/Lunch

12:00 – 14:30 

Osobná hygiena/Bathroom time

Rozprávka pred spánkom/Quiet reading time

Odpočinok/Rest time

14:30 – 15:00 

Osobná hygiena/Bathroom time

Olovrant/Snack time

15:00 – 17:30 

Hry a hravé činnosti detí/Free play

Edukačné aktivity/Game and learning centers

Pobyt vonku/Outdoor play

Záujmové krúžky podľa výberu/Interests of Choice