Po anglicky s Jolly Phonics už v škôlke

Ako deti nasávajú cudzie jazyky

(autor: Katarína Del Rio)


Dnes rodičia aj veľmi malých detí chápu, že ich deti sú ako malé špongie a vo veľmi nízkom veku sú schopné nasávať množstvo informácií, ktoré v ich hlavičkách natrvalo zostáva.

Nie je nič nezvyčajné, keď rodičia zapíšu svoje dieťatko na hodiny angličtiny už vo veku 6 mesiacov. Dieťatko vníma zvuky rôznych jazykov ako tú najprirodzenejšiu vec na svete. Výskumy dokonca dokazujú, že keď sa narodíme, máme v našom „súbore zvukov“ zvuky každého existujúceho jazyka a ako rastieme a profilujeme sa v jednom, dvoch alebo viacerých jazykoch, zvuky ostatných jazykov strácame.


Prečo práve Jolly Phonics?

Súčasťou výučby v našej škôlke je výučba* angličtiny metodikou Jolly Phonics. Prečo sme zo všetkých možných metodík po podrobnom študovaní všetkého dostupného na trhu na výučbu malých detí zvolili práve túto?

Metodika Jolly Phonics je vysoko kvalitná fonetická metóda učenia anglického jazyka, ktorá je rozšírená vo viac ako 100 krajinách, veľmi sa jej darí v Nemecku, Taliansku, Británii alebo Novom Zélande. Pochádza z Veľkej Británie. Možno vás prekvapí fakt, že ju používajú aj v školách a škôlkach v anglicky hovoriacich krajinách pre anglicky hovoriace deti. Jolly Phonics používajú na výučbu angličtiny aj v bratislavskej British International School ako osvedčenú metódu prirodzeného osvojenia si jazyka.


Čo je Jolly Phonics a ako funguje?

Jolly Phonics metóda je hravá, bez zbytočného memorovania a deti veľmi baví. Lekcie angličtiny nevnímajú ako učenie a vďaka malým úspechom po prvých lekciách nachádzajú motiváciu napredovať. Slovnú zásobu si rozširujú cez príbehy, rozprávky a kolektívne hry, v rámci ktorých si deti osvojujú pravidlá čítania a písania v angličtine na logickom podklade, bez sklamania z prípadného neúspechu.  

Metóda je postavená na princípe syntézy zvukov. Deti sa na začiatku neučia anglickú abecedu ako takú, ale 42 zvukov, ktoré angličtina obsahuje. Prostredníctvom hier a príbehov stimulujúcich rôzne zmysly ako napríklad hmatové či sluchové vnímanie sa učia tieto zvuky formovať a rozpoznávať. Neskôr prechádzajú do fázy spájania a rozoznávania zvukov v slovách a následného písania a čítania.

Deti z hodín odchádzajú motivované, s chuťou čítať a písať, s dobrou grafomotorikou, plnou hrsťou nových slov a ich motivácia sa z anglického jazyka plynule prenáša aj do rodnej reči. Čítanie sa pre nich stáva hrou a nie záťažou. 


Aké sú stupne metodiky Jolly Phonics?

Metodika Jolly Phonics je rozdelená na úrovne Jolly Basic, Jolly Advance (dve učebnice) a Jolly Grammar (tri učebnice). Už po absolvovaní Jolly Basic detičky zvládajú čítať a písať jednoduché slová či vety a angličtina sa stáva ich záľubou a súčasťou života.

 

* pod slovom „výučba“ si prosím nepredstavte deti sediace v laviciach. Skôr si predstavte deti voľne pohodené po koberci, ktoré sa môžu hýbať, naťahovať a ich pozornosť je plne zaujatá príbehom alebo hrou

 

Späť