Angličtina/španielčina prirodzene


Škôlka Vilka je bilingválna, čo znamená, že sa s deťmi plynulo rozprávame striedavo slovensky a anglicky. Bežný komunikatívny kontakt v cudzom jazyku dopĺňame básničkami a pesničkami v angličtine. Formálne hodiny angličtiny vôbec nezaraďujeme, keďže deti sa u nás v predškolskom veku učia iba hrou. Cudzí jazyk tak k dieťaťu preniká veľmi prirodzenou cestou, postupne a nenásilne.


Zároveň ponúkame aj možnosť výučby v španielskom jazyku, samozrejme podľa požiadaviek rodiča - ak má záujem aj o tento cudzí jazyk, nie je problém dieťatko u nás na takúto možnosť dodatočného cudzieho jazyka učiť.


Okrem základnej slovnej zásoby vyplývajúcej z komentovania obslužných činností detí počas ich bežného dňa, deti každý týždeň naberú niekoľko slov z témy, ktorej je týždeň venovaný. Témy vychádzajú z ročného plánu tvoreného podľa školského programu predprimárneho vzdelávania ISCED 0, a sú vyskladané tak, aby dieťa dostalo vyvážené a pestré rozvojové podnety.